Bulgarian English
Вие сте тук:Wildlife In BulgariaГалерия птициИбисови птици

Тук можете да разгледате птици от семейство Ибисови. В това семейство влизат около 30 съществуващи вида. Живеят при топъл и умерен климат, обикновено на колонии, край водоеми. Хранят се с риби, безгръбначи, жаби и др. В България някои видове от това семейство, които могат да бъдат наблюдавани, са блестящият ибис и бялата лопатарка.

Go to top